Služby

 

 - PREPRAVA - ODVOZ - DOVOZ KONTAJNERMI:
  

- DOVOZ SYPKÝCH MATERIÁLOV:
  štrk, piesok, osievaná zemina, makadam, kamenná drť, kameň, suchý betón a iné.

 

- ODVOZ ODPADOV:

  * STAVEBNÝ (tehly, betón, škridla, stavebná suť, výkopová zemina a iné)

  * BIO (lístie, tráva, konáre, ornica a iné)

  * KOMUNÁLNY (zmiešaný a objemový odpad)

 

 

- PRÁCE SACIEHO VOZIDLA                                                                                               vývoz ŽÚMP, SEPTIKOV, SPLAŠKOV, FEKÁLIÍ, KALOV z ČOV a iné odpadové vody.

- ČISTENIE LAPAČOV TUKU
  vyčerpaním lapača, vysokotlakovým umytím stien, prepážok a dna lapača,                        vysokotlakovým prečistením potrubia vedúceho z/do lapača, vývoz a likvidácia odpadu.

- ODČERPANIE A ČISTENIE
  nádrží, jám, šácht, studní, jimiek, žľabov, dažďových vpustí, ČOV prečerpávačiek a pod.

 

- PRÁCE S MINI BÁGROM (PÁSOVÝM RÝPADLOM)

Zemné, výkopové, búracie a  stavebné práce s mini-bágrom Bobcat x325:

 

- Výkopové práce (základy rod. domov, oplotenia, pivnice, šachty, drenážky a pod.)

- Výkop jám pre inžinierske siete (voda, elektrika, plyn, kanalizácia)

- Planírovanie a úprava terénu

- Nakladanie odpadov

- Pomoc pri zahradníckych prácach

- Pomoc pri stavebných prácach

- Začisťovanie plôch

- Búracie práce

Pásové rýpadlo má prechodovú šírku 1,5 m. Výkop aj v stiesnených priestoroch a popri stien a múrov pomocou mimoosého kopania. Šírka lyžíc je 30 a 50 cm. Svahovacia lyžica 120 cm. Gumené pásy neničia prechodový podklad (tráva, zámková dlažba a pod.) Maximálna hľbka výkopu z miesta je 2,5 metra. Minibáger je vybavený aj pridržiavačom (palcom) na zdvih, presúvanie a manipuláciu s väčšími bremenami (dlažba, kamene, kmene stromov, kusy betónu a veľa iného).