Zmiešaný stavebný odpad. Ideálne naložený kontajner (cca 3,5 t)

Zmiešaný stavebný odpad. Ideálne naložený kontajner (cca 3,5 t)