PEMONT

Vám ponúka kompletné SLUŽBY v oblasti:

 

KONTAJNEROVÁ PREPRAVA

Dovoz sypkých materiálov.

Odvoz a likvidácia odpadov.

Prenájom kontajnerov.

 

PRÁCE SACÍM VOZIDLOM

Vývoz odpadových vôd - žúmp a septikov, Čistenie lapačov tuku a domových ČOV.

 

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE S MINI-BÁGROM

Zemné, výkopové, stavebné a búracie práce s mini-bágrom BOBCAT X325 (Pásové rýpadlo).

- Výkop jám pre inžinierske siete (voda, plyn, elektrika, kanalizácia)

- Výkop základov pre rodinné domy, garáže a oplotenie, výkop pivníc, šácht, žúmp a iné.

- Úprava a planírovanie terénu, nakládka odpadu, čistenie a zarovnávanie pozemkov.