Vám ponúka kompletné SLUŽBY v oblasti:

KONTAJNEROVÁ PREPRAVA

Dovoz sypkých materiálov. Dovoz stavebného tovaru.

Odvoz, recyklácia a likvidácia odpadov.

Prenájom kontajnerov.

 

BÚRACIE PRÁCE S MINI-BÁGROM

Búranie hydraulickým kladivom. Rozbíjanie betónových plôch, stavieb z betónu, tehál a tvárnic.

Recyklácia, nakládka a odvoz odpadu zo zbúraniska.

 

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE S MINI-BÁGROM

Zemné, výkopové, stavebné a búracie práce s mini-bágrom BOBCAT X325 (Pásové rýpadlo).

- Výkop jám pre inžinierske siete (voda, plyn, elektrika, kanalizácia)

- Výkop základov pre rodinné domy, garáže a oplotenie, výkop pivníc, šácht, žúmp a iné.

- Úprava a planírovanie terénu, nakládka odpadu, čistenie a zarovnávanie pozemkov.

 

PRENÁJOM MONTÁŽNEJ PLOŠINY MP-13

Prenájom montážnej plošiny MP13 s odbornou obsluhou.
Max. pracovná výška 13 m. Maximálny bočný dosah 6,3 m.