PEMONT

Vitajte na našich stránkach.

 

Ponúkame Vám kompletné SLUŽBY v oblasti:

 

KONTAJNEROVÁ PREPRAVA

Dovoz sypkých materiálov a odvoz odpadov. Prenájom kontajnerov.

PRÁCE SACÍM VOZIDLOM

Vývoz odpadových vôd - žúmp a septikov, Čistenie lapačov tuku a domových ČOV.

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE S MINI-BÁGROM

Zemné, výkopové, stavebné a búracie práce s mini-bágrom BOBCAT X325 (Pásové rýpadlo).

- Výkop jám pre inžinierske siete (voda, plyn, elektrika, kanalizácia)

- Výkop základov pre rodinné domy, garáže a oplotenie, výkop pivníc, šácht, žúmp a iné.

- Úprava a planírovanie terénu, nakládka odpadu, čistenie a zarovnávanie pozemkov.